Vårstädning

Lördagen den 22 April kommer vi ha en arbetsdag på klubben.

Vi försöker köra skrot som samlas på klubben till tippen och fixa i övrigt. Vill du vara med och hjälpa till med något så anmäl dig i Slipenformuläret.

Har du saker som ligger utspridda runt båten som är svårskiljda från skräp så se till att ta hem dom.

Vi samlas på klubben 9:00 och avslutar med en korvgrillning.