Underhållsarbete EL

Hösten 2017 kvalitetsmättes vår inkommande el till klubben av eem som har varit av varierande kvalitet.

Då resultatet inte vart godkänt kommer matningsledningen bytas ut under våren. Hur detta kommer påverka oss och när arbetet planeras bli utfört är idag inte klart.

Högst troligt är att den gamla kabeln lämnas kvar och en ny grävs in genom grinden och parallellt med huvudgatan ner till rampen där mätskåpet är.

Under vår-sommaren kommer även vår egen elutrustning ses över om vad som behövs göras. (Mer om detta kommer på årsmötet)

När tid och sträcka är bestämt skickar vi ut mer information.