Sammanfattning årsmötet 2018

Tack till alla som deltog i medlemsmötet.

Antalet va aningen färre än tidigare år men det va många som meddelat att de va sjuka. På mötet diskuterades miljöplan och egenkontroller för hamn. Det kommande elarbetet samt en upprustning av klubbens egna elsystem.

Ett swishnummer önskades för lättare inbetalning av t.ex. vimplar.

Det planerades även en del för firandet av klubbens 40-års jubileum och om detta kommer en intressekoll senare.

Förvaringsmöjligheten för utombordare och liknande läggs på is då förfrågan av detta är relativt svalt och pengar behövs mer till upprustning av elsystemet. Dock får man gärna använda kontaktformuläret på hemsidan och skicka in önskan om vi ska fortsätta arbetet med att ordna en container eller liknande för detta ändamål samt hur mycket man är beredd att kosta på för att förvara motorn på detta sätt.

Nya trekantiga vimplar är på ingång och kommer finnas till försäljning under sjösättningarna och en arbetsdag är inplanerad på slipen den 14/4 9:00

Det informerades om Eu:s nya dataskyddsregler (GDPR) och hur detta påverkar båtklubben.

Sjösättningen för segelbåtar planerades och i år bokas inte upptagningen in före midsommar för att ha ett så säkert datum som möjligt inplanerat.

Mötesprotokollet kommer justeras och anslås i den nya klubbstugan senare.

Vi tackar ett bra 2017 och hoppas klubben fortsätter förbättras under detta år.  Mvh Styrelsen Bktor