Arbetet med elanläggningen är nu klar.

Nu är alla stolpar utbytta och driftsatta. För er som står i huvudgatorna kommer uttagen vara av CEE typ, dvs den samma som de flesta landströmskontakter. Vi kommer sälja adapter för er som vill men det bästa är att ha en egen kabel med rätt anslutning direkt.

Har du en adapter så ska den väck från stolpen när du är klar med elen.

Alla aluminiumstolpar har en timeraktiverande knapp och belysning.

En del justeringar kommer ske under hösten och har du frågor kring elen är du välkommen att kontakta slipförman.