Upptagningen 2018

Datumen är bokade för torrsättningen, du hittar datumen under fliken sjösättning.

Inför segelbåtsupptagningen kommer flertalet segelbåtar masta av dagarna innan och då ska motorbåtar inte vara förtöjda mot bryggan vid mastskjulen eller bryggan vid upptagningsplatsen.

Som vanligt betalas kranupptagningen kontant och vi hjälps åt att plocka undan renspolingsutrustning när alla båtar är klara.

Motorbåtarna bokas på listan i brevlådan du hittar innanför grinden direkt till vänster.