Säkerhetsåtgärder

Båtklubben har vidtagit åtgärder för att öka säkerheten på området. Nytt är att elen aktiveras genom att ringa upp vår central. Numret är utskickat via sms till alla medlemmar. Under hösten kommer lyktstolpar placeras ute på klubben och strålkastare med rörelsesensorer. Styrelsen utreder övervakning med kameror till våren.