Båtklubbens utfasningsplan för biocider är klar.

Nästa år börjar inventeringen av gifter i båtbottenfärgerna på vårt område. Det är ett långsiktigt arbete och planen är att försöka samköra med våra grannklubbar för att hålla kostnader och arbetsinsatser nere.

Mätningen blir en grund till vilka båtar som ska prioriteras, vi har siktet inställt på att vara helt biocidfria 2025.