Årsmöte 2020

Årsmötet hålls söndagen den 1:a Mars klockan 15:00, möteslokal Edvardslundsskolan i Torshälla.

Vi kommer diskutera en del förändringar i klubben som vi hoppas kommer leda till det bättre i framtiden.

  • Sommaravgiften justeras till att motivera ”långliggare” att antingen sjösätta eller sälja bort båten. Tyvärr finns för många båtar som blir kvar på land år efter år och detta hindrar aktiva båtägare att komma in till oss.
  • Reservationsavgift för nya båtar.
  • Summering av miljöarbetet.
  • Mälarens Båtförbund – Information.

Vi hoppas att många närvarar.

Mvh Ordförande