XRF mätning

Båtklubben kommer under våren låta utbilda 2 mätförättare som kommer kunna mäta gifter i bottenfärger i egen regi. Mer info om detta kommer senare.

Klubben kommer då få tillgång till ett XRF instrument att mäta upp båtarna till en kostnad av ca: 250:-/båt.

Mätningarna ska ske inom en vecka och du som båtägare ska förbereda båten så att mätning kan ske.
Mätprotokollet mailas ut i förväg så du kan ta fram all information vi behöver.