Städardag 25 September

Vi kör en röjdag på lördag 25:e start 10:00, Avslutas med korvgrillning.
Vi städar av klubben och gör det färdigt inför upptagning.

Mvh Styrelsen