Stadgar 2019


Miljöplan 2019 (Miljöplan, Miljöpolicy, Miljöregler, Miljömål)


Arbetsprotokoll (Brandrisk, Farligt avfall, Bottenfärger)


Rutiner och ordningsföreskrifter


Bestämmelser om flyttning och undanskaffande av båt


GDPR


Medlemsansökan