Påminnelse Batteribyte Assa Cliq

Flera medlemmar har rapporterat in problem med de yttre låsen och detta beror mest på att batteriet i nyckeln börjar ta slut och vintertid med fukt i lås och nerkylda nycklar. Du kan göra detta själv eller få hjälp med detta på arbetsdagen. Kostnad batteri (CR2025) 25:-

Du hittar även en PDF beskrivning här som du kan ladda ner: CLIQ batteribyte

 

Gott nytt år!

Med nytt år kommer nya kliv framåt. Valberedningen önskar få in frivilliga till styrelseuppdrag då många ”gubbar” börjar bli till åren. Detta får gärna ske i god tid innan årsmötet.

Årsmötet, dit alla medlemmar är varmt välkomna, och kallas till via epost. Har du skaffat dig en ny epost utan att adressändra till oss så tar du tillfället i akt att skriva om detta i vårt kontaktformulär här på hemsidan.

Året som gått har varit händelserikt, stora investeringar och  även satsningar för vår framtid.  Bland annat för miljön där vi vistas med våra båtar och då bör våra båtar påverka den så lite som möjligt. Det diskuteras att göra mätningar på skrov för att hitta de båtar som fortfarande har förbjudna ämnen i bottenfärgen.

Båtklubben började för några år sedan arbetet med att se över vår egen verksamhet och välkomnar engagemang till att få den bättre.

Mvh Styrelsen.

Arbetet med elanläggningen är nu klar.

Nu är alla stolpar utbytta och driftsatta. För er som står i huvudgatorna kommer uttagen vara av CEE typ, dvs den samma som de flesta landströmskontakter. Vi kommer sälja adapter för er som vill men det bästa är att ha en egen kabel med rätt anslutning direkt.

Har du en adapter så ska den väck från stolpen när du är klar med elen.

Alla aluminiumstolpar har en timeraktiverande knapp och belysning.

En del justeringar kommer ske under hösten och har du frågor kring elen är du välkommen att kontakta slipförman.

Upptagningen 2018

Datumen är bokade för torrsättningen, du hittar datumen under fliken sjösättning.

Inför segelbåtsupptagningen kommer flertalet segelbåtar masta av dagarna innan och då ska motorbåtar inte vara förtöjda mot bryggan vid mastskjulen eller bryggan vid upptagningsplatsen.

Som vanligt betalas kranupptagningen kontant och vi hjälps åt att plocka undan renspolingsutrustning när alla båtar är klara.

Motorbåtarna bokas på listan i brevlådan du hittar innanför grinden direkt till vänster.

Tack till alla som medverkade på vår arbetsdag.

Otroligt stort intresse för att fixa på klubben. I år samlades ca 50 personer och hjälptes åt att fixa bla. bryggan, staketet, yttre anslagstavla och röjning på området. Dagen avslutades med korvgrillning.

Än en gång ett stort tack till er alla.

Mvh Styrelsen

Bryggfix arbetsdag 2018. Foto Bengt-åke Samuelsson

Extra Årsmöte på slipen i samband med städdagen 14/4

Vi måste komplettera årsmötet med några punkter så vi kallar medlemmarna till klubben i samband med städ/arbetsdagen den 14:e april. Mötet kommer hållas på slipen efter att vi röjt på området.

09:00 Städdag

12:30 Extramöte

Vill du hjälpa till med bryggan, staketet eller slyröjning önskar vi att man meddelar detta genom kontaktformuläret på hemsidan.

Mvh Styrelsen

Sammanfattning årsmötet 2018

Tack till alla som deltog i medlemsmötet.

Antalet va aningen färre än tidigare år men det va många som meddelat att de va sjuka. På mötet diskuterades miljöplan och egenkontroller för hamn. Det kommande elarbetet samt en upprustning av klubbens egna elsystem.

Ett swishnummer önskades för lättare inbetalning av t.ex. vimplar.

Det planerades även en del för firandet av klubbens 40-års jubileum och om detta kommer en intressekoll senare.

Förvaringsmöjligheten för utombordare och liknande läggs på is då förfrågan av detta är relativt svalt och pengar behövs mer till upprustning av elsystemet. Dock får man gärna använda kontaktformuläret på hemsidan och skicka in önskan om vi ska fortsätta arbetet med att ordna en container eller liknande för detta ändamål samt hur mycket man är beredd att kosta på för att förvara motorn på detta sätt.

Nya trekantiga vimplar är på ingång och kommer finnas till försäljning under sjösättningarna och en arbetsdag är inplanerad på slipen den 14/4 9:00

Det informerades om Eu:s nya dataskyddsregler (GDPR) och hur detta påverkar båtklubben.

Sjösättningen för segelbåtar planerades och i år bokas inte upptagningen in före midsommar för att ha ett så säkert datum som möjligt inplanerat.

Mötesprotokollet kommer justeras och anslås i den nya klubbstugan senare.

Vi tackar ett bra 2017 och hoppas klubben fortsätter förbättras under detta år.  Mvh Styrelsen Bktor

Underhållsarbete EL

Hösten 2017 kvalitetsmättes vår inkommande el till klubben av eem som har varit av varierande kvalitet.

Då resultatet inte vart godkänt kommer matningsledningen bytas ut under våren. Hur detta kommer påverka oss och när arbetet planeras bli utfört är idag inte klart.

Högst troligt är att den gamla kabeln lämnas kvar och en ny grävs in genom grinden och parallellt med huvudgatan ner till rampen där mätskåpet är.

Under vår-sommaren kommer även vår egen elutrustning ses över om vad som behövs göras. (Mer om detta kommer på årsmötet)

När tid och sträcka är bestämt skickar vi ut mer information.