Program 2019

 


MARS:

17. Styrelsemöte, Årsmöte 16:00, Konstituerande möte.

31. Sommarvattnet kopplas på.


APRIL:

25. Fakturering medlemmar.

27. Arbetsdag för frivilliga, start 10:00, avslutas med korvgrillning

28. Container jour – Bemannad på förmiddagen


MAJ:

5. Sjösättning Motorbåtar

11. Sjösättning Segelbåtar

18. Sjösättning Motorbåtar

26. Sjösättning Motorbåtar


JUNI: 

22. Midsommar, Båtar kvar på land inventeras för sommaravgift.


SEPTEMBER:

2. Miljödeklaration båtar som förvaras på båtklubbens område.

29. Motorbåtar, Torrsättningsdag 09:00


OKTOBER:

5. Segelbåtar, Torrsättning. 08:00

6. Motorbåtar, Torrsättning. 09:00