Program 2020

FEBRUARI:

12. Informationsmöte Miljö Klubbstugan 18:00

20. Informationsmöte Miljö Klubbstugan 18:00

24. Informationsmöte Miljö Klubbstugan 18:00

25. Informationsmöte Miljö Klubbstugan 18:00


MARS:

1. Styrelsemöte, Årsmöte 16:00, Konstituerande möte.

31. Sommarvattnet kopplas på. (om vädret tillåter)


APRIL

26. Arbetsdag för frivilliga, start 10:00, avslutas med korvgrillning


MAJ:

9. Sjösättning motorbåtar.

16. Sjösättning segelbåtar. 

24. Sjösättning motorbåtar.

30. Sjösättning motorbåtar.


JUNI: 

19. Midsommar, Båtar kvar på land inventeras för sommaravgift.

30. Faktura utskick. årsavgift, förvaring, ev. Sommarförvaringsavgift.


SEPTEMBER:

Upptagningsdatum kommer senare.


OKTOBER:

Upptagningsdatum kommer senare.