Styrelsen:


Ordförande: Sampo Myllylä
Tel: 0733-290 501
E-post:


Kassör: Michael Eriksson


Segelbåtansvarig: Ola Karlsson
Tel: 070-675 66 91

E-post:


Motorbåtsansvarig: Sampo Myllylä


Postadress:

Båtklubben Tor
Box 565
631 08 Eskilstuna